Sunday, February 28, 2021

Jalaluddin Rakhmat dalam Kenangan Haidar Bagir: Pemikir Islam Pembela Pluralisme

Jalaluddin Rakhmat dalam Kenangan Haidar Bagir: Pemikir Islam Pembela Pluralisme: Menulis obituari tak jarang menjadi ziarah yang membuat kita lebih paham akan sosok yang kita ziarahi. Inilah yang saya rasakan ketika mengetik baris-baris di bawah ini.